01 5813 200

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta

„Povećanje konkurentnosti nabavkom aplikativnog poslovnog rješenja – IT service ERP Software“, šifra projekta KK.03.2.1.19.0938

Kratki opis projekta

U svrhu daljnjeg razvoja, učinkovitije organizacije poslovanja i optimizacije poslovnih procesa, u okviru projekta „Povećanje konkurentnosti nabavkom aplikativnog poslovnog rješenja – IT service ERP Software“, nabavljen je specijalizirani softver za upravljanje poslovnim procesima odnosno upravljanje korisnicima, uslugama i proizvodima, skladištem i nabavom, isporukama i prodajom te internim procesima poduzeća. Automatizacijom svih onih aktivnosti i procesa u poduzeću koje je moguće automatizirati, postiže se bolji radni učinak, a primjena novih IKT rješenja omogućava ubrzanje samih procesa.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je unaprjeđenje poslovanja poduzeća kroz nabavu i implementaciju tehnologije koja će omogućiti povećanje kvalitete pružene usluge.

Specifični cilj projekta usmjeren je na otklanjanje identificiranih izazova u poslovanju kroz uspješan razvoj i instalaciju novog softverskog rješenja, uspješnu edukaciju zaposlenika za rad s novim softverom te unaprjeđenje poslovnih procesa.

Očekivani rezultati projekta odnose se na povećanje prihoda od prodaje i zapošljavanje jednog novog djelatnika.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

• Ukupna vrijednost projekta iznosi 311.250,00 HRK
• Udio EU u financiranju projekta iznosi 161.825,09 HRK

Razdoblje provedbe projekta

• 2.1.2020. – 2.1.2021.

Kontakt za više informacija

• e-mail: kontakt@infoam-usluge.hr

Linkovi

www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/