Online sustav prijave kvara online sustav prijave kvara

Online sustav prijave kvara je web aplikacija koja korisnicima i tvrtkama uvelike olakšava poslovanje. 0-24h sustav omogućuje prijavljivanje i uvid u stanje riješavanja kvara, kako korisnicima tako i serviserima.


Daljinski pristup i podrška putem interneta korištenjem softvera TeamViewer ONLINE PODRŠKA

Ukoliko vam se prilikom rada na vašem računalu javljaju problemi u radu ili imate problema sa vašim računalom i niste sigurni šta napravit možete nam se obratiti gdje ćemo vam ako smo u mogućnosti putem interneta pomoći otkloniti kvar u što kraćem vremenskom roku.


INFO AM USLUGE d.o.o.
za informacijske tehnologije
OIB: 96694026025
Školska 17
10361 Sesvetski Kraljevec
Tel: +385 1 581 0962